• Poznaj Giżyn

    To miejscowość położona nieopodal malowniczego Miedwia

8 września 2021 około godz. 13.15 pożar łąki… Palił się ok 1,5 ha łąki na której były pasy siana wraz balotami. N amiejsce przybyły 3 zastępy straży pożarnej  z Pyrzyc i Żabowa. Foto Maria Kopeć oraz Stowarzyszenie Bezpieczny PowiatCZYTAJ WIĘCEJ

O G Ł O S Z E N I E Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn na Zebranie Wiejskie  w dniu 12 września (niedziela)  o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Giżynie. Temat zebrania: Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. Sprawy bieżące.                                                                                                 Sołtys                                                                                                 Maria Kopeć /-/CZYTAJ WIĘCEJ

28 sierpnia w Okunicy, odbyły się dożynki Gminne. Nasze Sołectwo reprezentowane było przez Sołtys Marię Kopeć oraz Rade Sołecką. Na dożynkach odbyło się kilka konkurencji dla sołectw. Poniżej załączamy fotorelację:  CZYTAJ WIĘCEJ

Plac zabaw w Giżynie wymagał już pilnej „Pomocy” w odnowieniu i przywróceniu jego dawnego blasku. 25 sierpnia, bo tego dnia Plac Zabaw był tylko dla dorosłych Pani Sołtys wraz z „ekipą” ochotników, którzy poświęcili swój czas, przystąpiło do prac odnowienia placu. Dziękujemy w imieniu Pani Sołtys i dla p. sołtysCZYTAJ WIĘCEJ

Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu i staraniom naszej Pani Sołtys, już w najbliższą niedzielę będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid 19. Jeśli jesteś osobą niezaszczepioną, to jest to niewątpliwie najlepsza okazja aby to zrobić. Zaszczepić sie może każdy (nie tylko mieszkaniec Giżyna), kto spełnia podstawowe kryteria. Zapraszamy na szczepienia!CZYTAJ WIĘCEJ

W dniu 13 lipca 2021 r. Urzędzie Miejskim w Pyrzycach podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Umowy podpisane zostały przez Wicemarszałka Olgierda Kustosza z laureatami konkursu Sołtysem Sołectwa Rzepnowo Albertem Furmanikiem i Sołtysem Sołectwa Giżyn Marią Kopeć.   CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie w Gminie Pyrzyce z Wicemarszałkiem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie Panem Olgierdem Kustoszem i Burmistrz Pyrzyc Pani Marzeny Podzińskiej. Nastąpiło oficjalne podpisanie umowy na Granty Sołeckie. Gratulacje za złożenie wniosku raz jeszcze…CZYTAJ WIĘCEJ

Miło nam poinformować, że złożony wniosek przez panią Sołtys o dofinansowanie zadania pn.”Bądź lokalnie, dbaj globalnie” w ramach Grantów Sołeckich został zakwalifikowany i ujęty do 100% dofinansowania… Bardzo się cieszymy i gratulujemy 🙂 Będziemy mieć Altanę 🙂CZYTAJ WIĘCEJ