Aktualności

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej – coraz bliżej…

W styczniu tego roku, pisałem o Internecie szerokopasmowym, że na stronie ministerstwa cyfryzacji internet.gov.pl można sprawdzić czy pod adresem posesji gdzie mieszkamy jest przewidywana w przyszłości budowa Internetu światłowodowego tzw. internetu szerokopasmowego.

Dziś coś więcej na temat „planowanej” inwestycji. Na stronie ministerstwa zauważymy „małą” aczkolwiek znaczącą zmianę. Obecnie status przy adresach w Giżynie zmienił się właśnie na inwestycję planowaną

Co oznacza to w praktyce?

W dużym skrócie, że zakwalifikowaliśmy się do wreszcie długo oczekiwanego światłowodu…

Ale po kolei:

Projekt: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze nr 5.32.12.00

Ze strony www.gov.plPierwsza tura wyników FERC 01.01 – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

„Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że jako Instytucja Pośrednicząca dla programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, rozstrzygnęliśmy wynik na 72 obszarach konkursowych dla Działania FERC 01.01 – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego, a w wyniku oceny naszych ekspertów prowadzonej w ramach pierwszego naboru (nr FERC.01.01-IP.01-001/23) zarekomendowano do dofinansowania następujące projekty:

Jeden z 72 (ten dla nas najważniejszy)…

Wniosek: FERC.01.01-IP.01-0240/23

Miejsce realizacji projektu:  5.32.12.00

Województwo: zachodniopomorskie

Inwestorem realizacji projektu: „E-CHO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Teraz odnajdujemy na stronie: mapadotacji.gov.pl

Obszar 5.32.12.00 – co to za obszar na mapie administracyjnej polski?

to właśnie Powiat Pyrzyce!!!

„Projekt będzie realizowany na obszarze 5.32.12.00, na którym zidentyfikowano 1917 punktów adresowych typu: „punkt podstawowy” oraz 33 punkty adresowe typu: „inwestycja własna”, które nie posiadają dostępu do Internetu NGA**. Maksymalna suma stawek dla punktów podstawowych wynosi 13 203 500 PLN. W ramach planowanej inwestycji Wnioskodawca: – wybuduje sieć NGA*, – obejmie zasięgiem sieci wszystkie 1917 punktów podstawowych dla obszaru 5.32.12.00 – obejmie zasięgiem sieci 21 punktów należących do „inwestycji własnej” o łącznej wartości inwestycji 1 041 735,72 zł – utworzy 2 szt. węzły dystrybucyjne Projekt będzie realizowany w terminie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027r. Dobierając technologię budowy sieci, wykonawca brał pod uwagę: – wydajność, – niezawodność, – skalowalność i komplementarność, – niskie koszty eksploatacji, – funkcjonalność i łatwość zarządzania. Wskazane czynniki zadecydowały o wyborze technologii światłowodowej, jako technologii, która zostanie wykorzystana do budowy przedmiotowej sieci. Wszystkie prace projektowe, budowlane i instalacyjne zostaną zlecone wyłonionym w ramach zbierania ofert wykonawcom. W celu prawidłowej realizacji projektu powstanie „Zespół projektowy”, którego zadaniem będzie: – monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem, – dokonywanie odbiorów prac, – rozliczanie projektu”

*NGA (ang. Next-generation access) – sieć dostępu nowej generacji, opisuje znaczące aktualizacje szerokopasmowego dostępu do sieci poprzez stopniowe zmiany szybkości i jakości usług. Uznaje się ją zwykle za asymetryczną, z szybkością pobierania powyżej 24 Mb oraz dużą prędkością przesyłania danych.

**Biały obszar NGA to miejsce – punkt adresowy budynku, w którym nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Pomimo że realizacja projektu rozpocznie się dopiero w 2025 roku i potrwa do końca 2027 roku, będziemy śledzić postępy i będziemy starali się być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami.

Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i wkrótce będziemy mogli cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z szybkiego i stabilnego Internetu światłowodowego.