28 października 2018 r. po wystawie w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, następnie w Pyrzyckim Domu Kultury, trafiły do nas…   Mowa o obrazach Pani Barbary Zakrzewskiej. Wernisaż odbył się w świetlicy wiejskiej w Giżynie o godz. 16:00. Na zaproszenie Sołtys Marii Kopeć oraz pozostałych organizatorów w osobach Burmistrz Pyrzyc Marzeny PodzińskiejCZYTAJ WIĘCEJ

Miejsce 1 – Sołectwo Rzepnowo Miejsce 2 – Sołectwo Stróżewo Miejsce 3 – Sołectwo Giżyn W imieniu Sołtysa, Wielkie Podziękowania dla Wszystkich Mieszkańców, którzy przyczynili się do sukcesu naszego Sołectwa 🙂    CZYTAJ WIĘCEJ

Barbara Zakrzewska jest osobą usposobioną niezwykle optymistycznie do otaczającego świata, a przy tym pełną wewnętrznego ciepła i życzliwości. Od dwunastu lat jest jest mieszkanką Giżyna. Przeniosła się tu po zakończeniu kariery zawodowej w poszukiwaniu ciszy, spokoju i uroków przyrody. Jest wnikliwą i bystrą obserwatorką. W Giżynie oddaje się swojej życiowejCZYTAJ WIĘCEJ

W ramach ogłoszonego konkursu przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne został podstawiony w Giżynie kontener na makulaturę (przy sklepie, obok przystanku). Kontener będzie dostępny do dnia 25 września 2018 r. UWAGA !!! Do kontenera wrzucamy wyłącznie makulaturę i papier (bez foli). Wygrywa miejscowość, która zgromadzi najwięcej kilogramów makulatury przypadających w podziale naCZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie     Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn na Zebranie Wiejskie z udziałem Burmistrz Pyrzyc, które odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Giżynie. Tematem zebrania będzie: 1. Rozdysponowanie środków stanowiących Fundusz Sołecki na 2019 rok. 2. Zmiana zadania do realizacji wCZYTAJ WIĘCEJ

Wrzesień to miesiąc, w którym mieszkańcy na zebraniu wiejskim planują i decydują o wydatkowaniu pieniędzy w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019. W związku z planowanym wkrótce zebraniem, oczekujemy na wstępne propozycje od państwa a tym samym zachęcamy do przemyśleń w w/w temacie, aby można było przedstawić własne propozycje. ZeCZYTAJ WIĘCEJ

W związku z utrudnieniami dla naszych mieszkańców spowodowanych przez zawieszenie kursowania busów przez dotychczasowego przewoźnika na trasie Pyrzyce – Giżyn, informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z „autobusu szkolnego” na w/w trasie.  Szczegóły poniżej. W autobusie jest możliwość opłaty za dany przejazd.CZYTAJ WIĘCEJ