Trwają prace związane z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie. Zadanie obejmujące wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy Szkole Podstawowej. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, na które głosowali również w dużej mierze nasi mieszkańcy. Planowany termin zakończenia prac 15.12.2018r.  artykuł ze strony UM Pyrzyce.CZYTAJ WIĘCEJ

Było bardzo sympatycznie spotkać się z Państwem,  oraz gośćmi, którzy zaszczycili wystawę. Wielkie słowa uznania i serdeczne podziękowania kieruję do organizatorów wernisażu. Dziękuję p. Burmistrz Marzenie Podzińskiej za wprowadzenie i ciepłe słowa, w jakich przedstawiła moją działalność nie tylko na niwie artystycznej, jak podkreśliła takie wydarzenia zostawiają trwałe ślady naCZYTAJ WIĘCEJ

W związku z wyborem na kolejną kadencję Burmistrza Pyrzyc, składamy serdeczne gratulacje, Pani wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Panią wyborcy. Wyrazy uznania kierujemy również do wybranych radnych miasta i gminy. Teraz razem rozpoczną państwo ważną i odpowiedzialna pracę dla dobra całej wspólnoty. Życzymy wytrwałości i umiejętnościCZYTAJ WIĘCEJ

28 października 2018 r. po wystawie w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, następnie w Pyrzyckim Domu Kultury, trafiły do nas…   Mowa o obrazach Pani Barbary Zakrzewskiej. Wernisaż odbył się w świetlicy wiejskiej w Giżynie o godz. 16:00. Na zaproszenie Sołtys Marii Kopeć oraz pozostałych organizatorów w osobach Burmistrz Pyrzyc Marzeny PodzińskiejCZYTAJ WIĘCEJ

Miejsce 1 – Sołectwo Rzepnowo Miejsce 2 – Sołectwo Stróżewo Miejsce 3 – Sołectwo Giżyn W imieniu Sołtysa, Wielkie Podziękowania dla Wszystkich Mieszkańców, którzy przyczynili się do sukcesu naszego Sołectwa 🙂    CZYTAJ WIĘCEJ