Aktualności

Uwaga!

UWAGA!

W dniu 12 lipca 2024r. organizowany jest jednodniowy wyjazd do Gostynina

dla byłych mieszkańców tamtych terenów.

W planie wyjazdu, m.in.: zwiedzanie zabytków miasta.

Koszt autokaru – 100 zł/za osobę

Obiad we własnym zakresie.

Zapisy wraz z wpłatą w sekretariacie UM w Pyrzycach

tel. 91 39 70 310