Wspomnienia

  • Wspomnienia

    Stanisław Pląder, w latach 60′

    Stanisław Pląder, w latach 60′, Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Giżynie. Oto jego wspomnienia z tamtych lat… Mój udział w pisaniu historii Giżyna może obejmować lata 1962 – 1965 oraz kilkudniowy pobyt w…