Aktualności

Zebranie Wiejskie

O G Ł O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn

na Zebranie Wiejskie

 w dniu 11 września (poniedziałek)  o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej w Giżynie.

Temat zebrania:

  1. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  2. Sprawy bieżące.

W zebraniu uczestniczyć będzie Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska.

                                              

                                                                                                              Sołtys

                                                                                                        Maria Kopeć /-/