Miesiąc: wrzesień 2021

8 września 2021 około godz. 13.15 pożar łąki… Palił się ok 1,5 ha łąki na której były pasy siana wraz balotami. N amiejsce przybyły 3 zastępy straży pożarnej  z Pyrzyc i Żabowa. Foto Maria Kopeć oraz Stowarzyszenie Bezpieczny PowiatCZYTAJ WIĘCEJ

O G Ł O S Z E N I E Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn na Zebranie Wiejskie  w dniu 12 września (niedziela)  o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Giżynie. Temat zebrania: Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. Sprawy bieżące.                                                                                                 Sołtys                                                                                                 Maria Kopeć /-/CZYTAJ WIĘCEJ