Aktualności

Zebranie Wiejskie

O G Ł O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn na Zebranie Wiejskie

 w dniu 12 września (niedziela)  o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Giżynie.

Temat zebrania:

  1. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
  2. Sprawy bieżące.

                                                                                                Sołtys

                                                                                                Maria Kopeć /-/