Dzień: 2 września 2021

O G Ł O S Z E N I E Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn na Zebranie Wiejskie  w dniu 12 września (niedziela)  o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Giżynie. Temat zebrania: Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. Sprawy bieżące.                                                                                                 Sołtys                                                                                                 Maria Kopeć /-/CZYTAJ WIĘCEJ