• Aktualności

    Zebranie Wiejskie

    O G Ł O S Z E N I E Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn na Zebranie Wiejskie  w dniu 11 września (poniedziałek)  o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Giżynie. Temat zebrania: Podział środków…