• Bez kategorii

    Ogłoszenie

    Zapraszam mieszkańców sołectwa Giżyn na zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022r.  (poniedziałek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej.                                          Temat zebrania: Sprawy bieżące.                                                                                                                                              Sołtys                                                                                                                                       Maria Kopeć