Ogłoszenie

Zapraszam mieszkańców sołectwa Giżyn na zebranie Wiejskie,

które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022r.  (poniedziałek)

o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej.

                                         Temat zebrania: Sprawy bieżące.

                                                                                                                                             Sołtys

                                                                                                                                      Maria Kopeć