Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2019′-2023′

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2019′-2023′

INFORMACJA BURMISTRZ PYRZYC

z wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn

W dniu 13 lutego 2019r. w miejscowości Giżyn odbyło się

Zebranie Wyborcze Sołectwa Giżyn na kadencję 2019 – 2023.

W wyniku głosowania Sołtysem Sołectwa Giżyn została

Pani Maria Kopeć,

w skład Rady Sołeckiej wybrani zostali:

Pani Beata Malinowska, Pani Dorota Skryp, Pani Agnieszka Wójcik oraz Pan Marek Skryp.

Gratulujemy nowo wybranemu Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej życząc wytrwałości i owocnej pracy na rzecz całej społeczności sołectwa Giżyn.

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska

Serdecznie gratulujemy „nowej” Sołtys oraz Radzie Sołeckiej wyboru i liczymy na dalszą współpracę

z naszą redakcją www.gizyn24.pl