Tag: wspomnienia

Stanisław Pląder, w latach 60′, Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Giżynie. Oto jego wspomnienia z tamtych lat… Mój udział w pisaniu historii Giżyna może obejmować lata 1962 – 1965 oraz kilkudniowy pobyt w roku 2005-tym. Upływający czas zaciera, niestety, daty i zdarzenia, a najbardziej imiona oraz nazwiska. Jeśli więc napiszęCZYTAJ WIĘCEJ