Bez kategorii

Nadchodzą duże zmiany. Chodzi o wycinkę drzew na swojej nieruchomości…

Od początku 2023 roku obowiązywać będą nowe zasady wycinki drzew.

W 2023 roku właściciel będzie musiał zgłosić do urzędu wycinkę drzew, których obwód – mierzony na wysokości 5 cm – przekracza:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków.

  Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

  Ze strony internetowej biznes.gov.pl dowiadujemy się, w jakich sytuacjach zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest konieczne. Nie trzeba się o nie starać, jeśli:

  • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
  • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
  • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   Ponadto nie musisz mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:

   • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze
   • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
   • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
   • drzewa lub krzewy należące do IGO stwarzające zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzające zagrożenie dla Polski
   • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
   • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
   • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone
   • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
   • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.