Bez kategorii

Informacje PPK Pyrzyce

Karta PSZOK
Z dniem 20.07.2022 roku zostały wprowadzone do użytku dla mieszkańców gminy Pyrzyce Karty Użytkowników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz regulaminem. Karta umożliwi właścicielom nieruchomości korzystanie z PSZOK-u znajdującego się na terenie Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w celu przekazania do zagospodarowania selektywnie zbierane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych. Karta posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny, wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub pełnomocnikowi, który składa wniosek o jej wydanie. Wydawana jest bezpłatnie dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy – 1 Karta na nieruchomość (lokal), a dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym, na której zamieszkują mieszkańcy – 1 Karta na każdy lokal w danym budynku. Karta będzie służyć do: – identyfikacji osoby uprawnionej do przekazania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości do PSZOK,
– ewidencjonowania przekazanych z nieruchomości odpadów komunalnych do PSZOK
– naliczenia opłaty za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych tj. zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Pyrzycach.
Obecnie dane właścicieli nieruchomości wprowadzane są do systemu i na bieżąco wydawane są karty dla właścicieli nieruchomości.
Zapraszamy do korzystania z usługi, a w razie pytań prosimy dzwonić 91 579-19-60

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *