Dzień: 2022-08-03

Karta PSZOK Z dniem 20.07.2022 roku zostały wprowadzone do użytku dla mieszkańców gminy Pyrzyce Karty Użytkowników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz regulaminem. Karta umożliwi właścicielom nieruchomości korzystanie z PSZOK-u znajdującego się na terenie Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w celu przekazania do zagospodarowania selektywnie zbierane odpady komunalne wytworzoneCZYTAJ WIĘCEJ