O grantach sołeckich raz jeszcze…

W dniu 13 lipca 2021 r. Urzędzie Miejskim w Pyrzycach podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”.

Umowy podpisane zostały przez Wicemarszałka Olgierda Kustosza z laureatami konkursu Sołtysem Sołectwa Rzepnowo Albertem Furmanikiem i Sołtysem Sołectwa Giżyn Marią Kopeć.
    Uzyskane dofinansowanie sołectwa przeznaczą na inwestycje takie jak:
Grant Rzepnowo – zadanie pod nazwą: „Montaż lamp solarnych w miejscowości Rzepnowo”, którego całkowita wartość wynosi 24 998,52 zł. Wartość grantu w wysokości 10 000,00 zł została wsparta funduszem sołeckim w wysokości 14 998,52 zł. W ramach zadania łącznie z dofinansowaniem z budżetu gminy powstaną 4 lampy solarne.
Grant Giżyn – zadanie pod nazwą: „Bądź lokalnie, dbaj globalnie – altana w Giżynie”. Wartość grantu 10 000,00 zł. W ramach zadania powstanie altana wraz z akcesoriami służącymi do segregacji odpadów.
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję laureatom konkursu i dziękuję Panu Marszałkowi Olgierdowi Kustoszowi.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *