Dzień: 2021-07-14

W dniu 13 lipca 2021 r. Urzędzie Miejskim w Pyrzycach podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Umowy podpisane zostały przez Wicemarszałka Olgierda Kustosza z laureatami konkursu Sołtysem Sołectwa Rzepnowo Albertem Furmanikiem i Sołtysem Sołectwa Giżyn Marią Kopeć.   CZYTAJ WIĘCEJ