• Bez kategorii

    O grantach sołeckich raz jeszcze…

    W dniu 13 lipca 2021 r. Urzędzie Miejskim w Pyrzycach podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Umowy podpisane zostały przez Wicemarszałka…