50 lat Pożycia Małżeńskiego – wnioski o przyznanie medali

https://www.pyrzyce.um.gov.pl/pliki/pyrzyce/obrazy/herb_pyrzyce.jpgINFORMACJA

BURMISTRZA PYRZYC

w sprawie 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Burmistrz Pyrzyc uprzejmie informuje, że do dnia 19.04.2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pyrzycach można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary małżeńskie zameldowane na terenie Gminy Pyrzyce, które w roku 1971 zawarły związek małżeński i jeszcze nie złożyły wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie mogą dokonać takiego zgłoszenia w USC Pyrzyce.
Urząd Stanu Cywilnego w Pyrzycach przyjmuje również zgłoszenia par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone.
Wnioski można pobrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz na stronie bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/7231
W razie pytań informacje można uzyskać u pracownika merytorycznego pod nr telefonu:
– 91 3970324 -USC
– 91 3970325- Kierownik USC

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska