Program „Czyste Powietrze”

Komunikat
Burmistrz Pyrzyc
z dnia 16 marca 2021 roku

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach zostanie uruchomiony punkt informacyjno – konsultacyjny  Programu „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” będą mogły uzyskać informacje i skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku. Wszelkich informacji udzielać będzie Pani Magda Pacholczyk pod nr tel. 091 39 70 379.  Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 15ºº, pokój nr 14 (na parterze budynku) po uprzednim telefonicznym
umówieniu wizyty.
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
Podstawowy poziom dofinansowania – roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000,00 zł:
a) dowód osobisty,
b) rozliczenie roczne o dochodach za przedostatni rok (PIT za 2019 r.),
c) rolnicy – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (wydawane przez właściwy urząd, ze względu na miejsce położenia gospodarstwa),
d) numer księgi wieczystej nieruchomości,
e) dokument poświadczający prawo własności budynku,
f) adres e-mail.

Podwyższony poziom dofinansowania:
a) zaświadczenie wydane przez OPS o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego
członka gospodarstwa domowego:
– 1400 zł/ 1 os – w wieloosobowym gospodarstwie domowym,
– 1960 zł/ 1 os – w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b)  dowód osobisty,
c)  numer księgi wieczystej nieruchomości,
d)  dokument poświadczający prawo własności budynku,
e)  adres e-mail.

Z uwagi na trwający stan epidemii COVID–19 interesanci proszeni są o zachowanie reżimu sanitarnego tj.:
–  zasłanianie ust i nosa,
–  dezynfekcję rąk.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska