Wrzesień 13, 2020

You are browsing the site archives for Wrzesień 13, 2020.

ROLNIKU ! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPISU ZAPOZNAJ SIĘ I PRZYGOTUJ: nr PESEL nr gospodarstwa rolnego nr telefonu adres e-mail datę rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego (działalności rolniczej). Zakres tematyczny formularza spisowego obejmuje m.in.: użytkowanie gruntów; powierzchnię zasiewów; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochronę roślin; budynki gospodarskie; ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarczą;CZYTAJ WIĘCEJ