Powszechny Spis Rolny – informacje

Powszechny Spis Rolny – informacje

ROLNIKU !

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPISU ZAPOZNAJ SIĘ I PRZYGOTUJ:

 • nr PESEL

 • nr gospodarstwa rolnego

 • nr telefonu

 • adres e-mail

 • datę rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego (działalności rolniczej).

Zakres tematyczny formularza spisowego obejmuje m.in.:

 • użytkowanie gruntów;

 • powierzchnię zasiewów;

 • zwierzęta gospodarskie;

 • nawożenie;

 • ochronę roślin;

 • budynki gospodarskie;

 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

 • działalność gospodarczą;

 • strukturę dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

 • aktywność ekonomiczną;

 • chów i hodowlę ryb itp.

Szczegółowy opis poszczególnych działów formularza spisowego znajduje się na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

Podstawowe informacje dotyczące spisu rolnego dostępne są na stronie: spisrolny.gov.pl

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Marzena Podzińska

Od 1.09.2020r. do 30.11.2020r. Gminne Biuro Spisowe mające swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego użytkownikom gospodarstw rolnych w celu dokonania samospisu.

Stanowisko spisowe dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach – pokój nr 14 – parter.

Czynne w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 700 do godz 1500, od poniedziałku do piątku.

W celu usprawnienia przebiegu samospisu prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i godziny z pracownikiem GBS.

Osoby do kontaktu:

Anna Podzińska – Hołownia – tel. 91 3970349

Aleksandra Osińska – tel. 91 3970353

Julia Macudzińska – tel. 91 3970384

Izabela Szlaska – tel. 91 3970359

Krzysztof Duda – tel. 91 3970359 Gminy Komisarz Spisowy

Burmistrz Pyrzyc

(-) Marzena Podzińska