Zebranie Wiejskie – Fundusz Sołecki 2023′

O G Ł O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Giżyn na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 września (wtorek) o godz. 17:00

w świetlicy wiejskiej. Temat zebrania:

  1. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
  2. Zmiany w podziale środków finansowych w Funduszu Sołeckim na 2022 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Sołtys  Maria Kopeć /-/