Miesiąc: kwiecień 2020

Maseczki dla osób 60+w Giżynie, już są do odbioru u Sołtysa. Zapraszam. Maseczki dostarczone zostały przez Straż Miejską. Dziękujemy.  CZYTAJ WIĘCEJ

Święto Ziemi w Giżynie zaliczone. 3/4 drogi Młyny – Giżyn posprzątane, te worki to właśnie z tej drogi, a że tylko we dwie osoby, no cóż, bywa i tak. Sołtys.CZYTAJ WIĘCEJ

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. istnieje ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieruchomości, nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (t.j. Dz. U. z 2019 poz.CZYTAJ WIĘCEJ

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Kościuszki 26 74-200 Pyrzyce, jako zarządca Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce informuje, że zgodnie z §17.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dniach: 01.04.2020 –CZYTAJ WIĘCEJ