UWAGA ŚMIECI PO NOWEMU – Obowiązek Segregacji dla Wszystkich…

UWAGA ŚMIECI PO NOWEMU – Obowiązek Segregacji dla Wszystkich…

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. istnieje ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieruchomości, nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.). Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Pyrzyce oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.).

więcej informacji tutaj:

Informacja w sprawie segregacji odpadów