Akcja Czysta Miejscowość

Akcja Czysta Miejscowość

Burmistrz Pyrzyc wraz z sołtysami Radami Sołeckimi

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Straż Miejska

ZAPRASZAJĄ

Mieszkańców Gminy Pyrzyce w dniu 18 maja 2019 r. do wzięcia udziału w akcji Czysta Miejscowość

pod hasłem

„Myśl pozytywnie, zbieraj selektywnie”

W akcji bierze udział 11 sołectw

Giżyn – godz. 9:00, miejsce zbiórki: stara szkoła

W trosce o czystość naszej gminy zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.