Czysta miejscowość…

Czysta miejscowość…

W sobotę 18 maja 2019 o godz. 9:00 na zaproszenie sołtys Giżyna, część mieszkańców naszej wsi wzięła udział w akcji pod patronatem Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej „Czysta miejscowość”. Akcja pod hasłem „Myśl pozytywnie, zbieraj selektywnie”, miała na celu zebranie śmieci, które są pozostawione w różnych miejscach przez ludzi, którym zaśmiecanie otoczenia sprawia niewątpliwie przyjemność. Jak widać na załączonych zdjęciach, były to różne przedmioty, które nie powinny być porzucone byle gdzie lecz znaleźć się w miejscu do tego wyznaczonym. Pozytywny aspekt sprawie dodaje fakt, że dla wszystkich sołectw biorących udział w akcji przewidziane zostały nagrody. Poza sołectwem Giżyn, udział wzięło 11 sołectw z Gminy Pyrzyce.

Sołtys Giżyna Maria Kopeć, wszystkim biorącym udział w dzisiejszej akcji, za naszym pośrednictwem jeszcze raz składa serdeczne podziękowanie, (również dla Wojtka i Kacpra, których zabrakło na załączonych zdjęciach a swój udział zapisali obkaszając teren wokół świetlicy).

Foto: Sebastian Góralczyk/Maria Kopeć