Nowa inwestycja

Nowa inwestycja

W bieżącym roku zrealizowana została inwestycja dotycząca budowy oświetlenia drogowego w naszej miejscowości.
W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Giżyn została zakupiona i zamontowana na działce nr 131 lampa solarna. Koszt zadania wyniósł 7 134,00 zł. Wykonawcą zadania była Spółka z o. o. RE Solar Energy Power z siedzibą w Szczecinie.