Życzenia dla mieszkańców

Życzenia dla mieszkańców

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy

spędzonych w gronie najbliższych
oraz wiele pomyślności i sukcesów
Życzy wszystkim mieszkańcom

Sołtys

wraz z Rada Sołecką Giżyna