Bez kategorii

Sprzedaż Nieruchomości – Giżyn

ZARZĄDZENIE nr 1172/2023
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 92/8 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn miasta Pyrzyce, KW Nr SZ2T/00026526.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2023 roku o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy 1, Sala 282, II piętro.

Zarządzenie nr 1172)2023 Burmistrza Pyrzyc

ZARZĄDZENIE nr 1169/2023
BURMISTRZA PYRZYC
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 92/7 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn miasta Pyrzyce, KW Nr SZ2T/00026526.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2023 roku o godz.11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy 1, Sala 282, II piętro.
ZARZĄDZENIE nr 1168/2023
BURMISTRZA PYRZYC
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 92/6 o pow. 0,2790 ha położona w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn miasta Pyrzyce, KW Nr SZ2T/00026526.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2023 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy 1, Sala 282, II piętro