Komunikat dot. naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce

Komunikat
Burmistrz Pyrzyc
z dnia 19 stycznia 2023 roku
dot. naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Pyrzyce
Informuję mieszkańców Gminy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach o rozpoczęciu naboru wniosków na ich usunięcie i utylizację (w tym demontaż) w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie, o które zamierza wystąpić Gmina Pyrzyce w 2023 r.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 15.03.2023 r.
Wzór wniosku dostępny jest w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. nr 260 II piętro lub w załączniku poniżej.
  • Załącznik do wniosków azbest 2023
Pros dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia oraz załączyć do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości i zgłoszenie zamiaru wymiany pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (w przypadku demontażu).
Informuję także o konieczności zgłaszania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach posiadania na nieruchomościach wyrobów zawierające azbest w celu dokonania aktualizacji inwentaryzacji azbestu.
Odbiór wyrobów zawierających azbest w 2023 r. uzależniony jest od otrzymania przez Gminę Pyrzyce dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, pok. nr 260, lub pod nr tel. (91) 3970350.
UWAGA !!!
DOTACJA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM STAREJ KONSTRUKCJI DACHU.
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska