Granty PPGR – odbiór sprzętu

 

DYSTRYBUCJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – projekt Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że od 14 grudnia 2022 r. rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym oraz tablety wraz z akcesoriami) w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Sprzęt komputerowy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Ze względu na dużą liczbę osób uprawnionych do odbioru sprzętu komputerowego (456 osób), będzie on wydawany w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 , według podanego harmonogramu:

DYSTRYBUCJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – projekt Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Dzień odbioru Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej rozpoczynające się na literę
14 grudnia
(środa)od godz. 14.00sala 282 (II piętro)
A, B,C – rodzice z dziećmi
15 grudnia
(czwartek)od godz. 9.00- do godz. 17.00sala USC ( I piętro)
D, E, F, G, H
16 grudnia
(piątek)od godz. 8.00- do godz. 15.00sala USC ( I piętro)
I, J, K, L, Ł
19 grudnia
(poniedziałek)od godz. 9.00- do godz. 17.00sala USC ( I piętro)
M, N, O, P, R
20 GRUDNIA
(wtorek)od godz. 9.00- do godz. 17.00sala USC ( I piętro)
S, T, U, W, Z, Ż

 

Ważne informacje:

  1.  W dniu odbioru sprzętu będzie podpisywana umowa darowizny, która zawiera m.in. Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
  2.  Umowę darowizny mogą podpisać oraz sprzęt odebrać TYLKO osoby, które złożyły wniosek o przyznanie sprzętu komputerowego w październiku 2021 r. , złożyły komplet dokumentów i otrzymały informację o zakwalifikowaniu do projektu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wniosek składał rodzic, a dziecko jest obecnie pełnoletnie. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny.
  3. Osoba odbierająca sprzęt w celu jego wydania i podpisania umowy darowizny ma okazać dowód osobisty. Do umowy darowizny należy podać numer PESEL dziecka, nazwę szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
  4.  Jeśli nie mogą Państwo odebrać sprzętu komputerowego w podanych terminach, prosimy o kontakt telefoniczny.
  5. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu z pracownikami Wydziału Edukacji, Kultury, Sporu i Zdrowia – tel. 91 3970358, 91 3970355, 91 3970321 w godz. od 7.00 do 15.00.
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska