Nowe nasadzenia

Jest ładnie, ale zawsze można coś zmienić. Obiekt jakim jest świetlica w Giżynie, jest jednym z łaniej położonych obiektów tego typu nie tylko na terenie naszej gminy. Przylegający plac zabaw tylko podkreśla walory użytkowe naszej świetlicy. Plac zabaw okazuje się bardzo przydatny podczas wielu odbywających się imprez w budynku. Świetlica jest dobrze zaopatrzona w różne pomocne narzędzia oraz wyposażenie kuchenne, można śmiało stwierdzić, iż dorównuje najlepszym tego typu jednostką. Co roczne przeznaczenie przez mieszkańców nawet niewielkich kwot na nowe doposażenie z funduszu sołeckiego, przynosi dobre efekty.

Kolejnym aspektem jest dbałość o wizytówkę zewnętrzną tego miejsca. Dzięki staraniom sołtys Marii Kopeć, właśnie otrzymaliśmy nowe sadzonki. Rośliny zostały posadzone wraz z osobami z naszego sołectwa, które pomagają w rożnych tego typu pracach pod czułym okiem p. sołtys.

Dziękujemy za dbałość w budynku oraz wokół świetlicy.