Ogłoszenie Burmistrz Pyrzyc – Barszcz Sosnowskiego

Ogłoszenie Burmistrz Pyrzyc – Barszcz Sosnowskiego

OGŁOSZENIE BURMISTRZ PYRZYC Z DNIA 18 LUTEGO 2020 ROKU W SPRAWIE INWENTARYZACJI STANOWISK WYSTĘPOWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY PYRZYCE

SZANOWNI PAŃSTWO, z uwagi na liczne występowanie rośliny pod nazwąbarszcz Sosnowskiego” na terenie naszej gminy oraz mając na uwadze ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok2020, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularzy inwentaryzacyjnych o miejscach występowania tej rośliny i przekazywanie ich do tut. Urzędu. Informacja powinna obejmować:

  • nazwę miejscowości,
  • orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb),
  • orientacyjną powierzchnię występowania rośliny lub ilość sztuk,
  • wskazanie właściciela/zarządcy gruntu,
  • dokumentację fotograficzną

– W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI JEJ WYKONANIA SZCZEGÓŁOWY OPIS MIEJSCA WYSTĘPOWANIA BARSZCZU LUB INNE INFORMACJE DODATKOWE,

  • wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu)

Barszcz Sosnowskiego to silnie ekspansywna roślina, która przede wszystkim ma działanie toksyczne i alergizujące, przez co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego, ograniczając tym samym innym roślinom dostęp do tlenu. Sok wydzielany przez świeże rośliny wywołuje zmiany skórne m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany. Inwentaryzacja prowadzona jest w związku z zamiarem opracowania planu usuwania barszczu Sosnowskiego w bieżącym roku. Informację proszę składać w terminie do 31 marca 2020 roku na druku tabeli, który stanowi załącznik do ogłoszenia. Druk tabeli dostępny jest w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 oraz w pokoju nr 255 II – piętro UM.

Informacji telefonicznej udziela również pracownik Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pod numerem 91 39 70353.

Burmistrz Pyrzyc (-) Marzena Podzińska