Powrót tablicy…

Powrót tablicy…

Skryta (w wyniku błędu urzędniczego) w gęstych zaroślach przy byłym zakładzie przetwórstwa pasz w Giżynie – POWRÓCIŁA…

Mowa tu o tablicy z krótką historią naszej miejscowości, która została obecnie usytuowana w miejscu najbardziej reprezentacyjnym dla wsi, przy świetlicy Wiejskiej.

Dla przypomnienia; Tablica została wykonana w ramach programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich… Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

TAK BYŁO !!!

A TAK JEST 🙂

Dziękujemy pani Sołtys, za skuteczną interwencję w opisanej pokrótce sprawie.