Burmistrz Pyrzyc wybrana…

Burmistrz Pyrzyc wybrana…

W związku z wyborem na kolejną kadencję Burmistrza Pyrzyc, składamy serdeczne gratulacje, Pani wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Panią wyborcy.

Wyrazy uznania kierujemy również do wybranych radnych miasta i gminy. Teraz razem rozpoczną państwo ważną i odpowiedzialna pracę dla dobra całej wspólnoty.

Życzymy wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność miasta i gminy zadań oraz wyzwań.

 

foto burmistrz: (Internet) Remigiusz Pajor Kubicki