Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego …

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego …

Miejsce 1 – Sołectwo Rzepnowo

Miejsce 2 – Sołectwo Stróżewo

Miejsce 3 – Sołectwo Giżyn

W imieniu Sołtysa, Wielkie Podziękowania dla Wszystkich Mieszkańców,

którzy przyczynili się do sukcesu naszego Sołectwa 🙂