Wybory 2018′ – Uwaga !!! zmiana obwodu głosowania dla mieszkańców Giżyna …

Wybory 2018′ – Uwaga !!! zmiana obwodu głosowania dla mieszkańców Giżyna …

Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII/428/18
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podział Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Numer stałego obwodu głosowania – 8

Granice stałego obwodu głosowania –  Część Gminy Pyrzyce obejmująca następujące miejscowości: Żabów, Nieborowo, Rzepnowo, Młyny, Giżyn, Turze, Ryszewko
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – Szkoła Podstawowa Żabów; 74-200 Pyrzyce